PARK WODNY REDZIKOWO

zasady gry w kręgle

REZERWACJA torów do gry – tel. 883 355 131 oraz 59 841 25 55 59 841 25 51, wew. 35 (w godzinach pracy kręgielni, lub wew. 21 w innych godzinach).

W kręgielni znajdują się cztery tory z komputerowym systemem naliczania punktów. Nasi pracownicy chętnie przekażą Państwu instrukcję, jak należy korzystać z tej atrakcji. Zachęcamy do korzystania z bufetu kręgielni, można w nim kupić napoje, piwo i przekąski. Każdy gracz, przy zamawianiu gry na torze, powinien u pracownika kręgielni zaopatrzyć się w buty do gry (do każdej pary obuwia przysługuje para jednorazowych skarpetek). Dysponujemy kręgielnią typu BOWLING stosowaną z powodzeniem na całym świecie. System sterowania umożliwia grę sportową na punkty, gdzie gracz może zdobyć maksymalnie 300 punktów. Uruchomienie kręgielni odbywa się za pomocą centralnego systemu sterowania, który prowadzi jednocześnie wiele funkcji – uruchamianie torów, rezerwacja torów, prowadzenie rozliczeń finansowych czasów gry, itp. Zastosowanie tzw. systemu MOONLIGHT, składającego się ze świecących kul, kręgli, płyty tocznej na torach i rozbiegu oraz ręcznie malowanej ściany przedniej pod oświetleniem lamp UV, wprowadziło ten typ kręgielni w nową erę jej atrakcyjności.

Zasady bowlingu
Celem każdego gracza jest strącenie za pomocą kuli wszystkich 10 kręgli. Rozgrywka składa się z dziesięciu kolejek, a każda kolejka z maksymalnie dwóch rzutów. Tylko w ostatniej, dziesiątej
kolejce, możliwe są maksymalnie trzy rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz otrzymuje jeden punkt. Maksymalnie może otrzymać ich 10 w jednej kolejce. Jeśli gracz w pierwszym rzucie strąci wszystkie kręgle, lub uda mu się to za drugim razem otrzymuje dodatkowe punkty.

Słownictwo
STRIKE – strącenie wszystkich kręgli w pierwszym rzucie
SPARE – strącenie wszystkich kręgli w dwóch rzutach
MISS – graczowi nie udało się strącić żadnego kręgla, nie dostaje punktów
SPLIT – sytuacja, w której gracz strąci kręgle w pierwszym rzucie tak, że trudno będzie zbić pozostałe kręgle
FAUL – ma miejsce w przypadku przekroczenia przez gracza linii spalonego

Maksymalnie w jednej rozgrywce można zdobyć 300 punktów.
Kule używane do gry w kręgle, ze względu na ciężar, rozstaw i rozmiar otworów na palce, dzieli się na trzy kategorie: dziecięce: 6-8, damskie: 9-11 i męskie: 12-16.

Rzut
Przede wszystkim należy przyjąć odpowiednią postawę. Do uzyskania odpowiedniej postawy, należy ramiona ustawić pod kątem prostym w stosunku do celu, a lewą ręką pomagać sobie w przytrzymywaniu kuli. Prawa ręka, w której znajduje się kula powinna znajdować się pomiędzy talią a klatką piersiową, natomiast łokieć ręki powinien być blisko biodra. Stopy powinny być złączone, skierowane prosto w kierunku celu, zaś kolana lekko ugięte. Kula powinna być dobrana do rozmiarów palców. Należy chwycić kulę i wsunąć do jej otworów palce: środkowy, serdeczny i kciuk. Powinny one wchodzić w nie do drugiej kostki (do zgięcia), natomiast kciuk powinien całkiem schować się w kuli. Palce nie mogą ani zbyt swobodnie wychodzić z otworów, ani zbyt wolno, aby nie zablokowały się podczas rzutu. Pozostałe palce trzymają kulę. Podczas celowania nie należy patrzeć na kręgle, lecz na 7 strzałek znajdujących się na torze. Odpowiadają one ustawieniu kręgli. Najlepszym posunięciem, jest celowanie nie w środek, lecz trochę w prawą lub lewą stronę. Równie istotną rolę pełnią kroki. Początkujący gracze powinni rozbiegać się 4 krokami, a ewentualnie później dodać piąty. Poza ostatnim, wszystkie powinny być zdecydowane i proste. Przy ostatnim należy przykucnąć na prawą nogę i rzucić kulę tak, by toczyła się cicho po torze